Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Pile

 Monitoring: 

Monitoring sądów rejonowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Pile

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Pile z
  25 sierpnia 2017 r. wraz z załącznikami.

  Z poważaniem
  ----------------------------------------------
  st. insp. Joanna Klinowiecka
  Z-ca Kierownika Oddz. Admin.
  Sądu Rejonowego w Pile
  tel. 67 35 22 801
  www.nowa.pila.sr.gov.pl

  -----Oryginalna wiadomość-----

  Załączniki

  • SR_Piła_A-006-6517.pdf
  • A-006-6517-Rejestr_umów.pdf
  • SR_Piła_II_K_9017.pdf
  • SR_Piła_II_K_97116.pdf
 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Pile

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2017-08-11 03:27

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-08-31 12:18

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Pile

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2017-08-11 03:27

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-09-11 11:07