Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 sierpnia 2017r. uprzejmie informuję, że:

  - Sąd Rejonowy w Pleszewie jako sąd funkcjonalny nie zawiera we własnym imieniu umów cywilnoprawnych, wszelkie umowy są zawierane przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu,

  - na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pleszewie nie znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dot. umów cywilnoprawnych, gdyż takie kontrole nie były przeprowadzane,

  - w Sądzie Rejonowym w Pleszewie nie jest prowadzony dokument bądź urządzenie ewidencyjne, w którym są odnotowywane spotkania Prezesa Sądu,

  - w Sądzie Rejonowym w Pleszewie w 2017r. nie zapadło żadne orzeczenie o czyn z art. 231 kodeksu karnego,

  - w Sądzie Rejonowym w Pleszewie w 2017r. zapadło jedno orzeczenie o czyn z art. 212 kodeksu karnego, lecz jest ono nieprawomocne (zanonimizowany skan orzeczenia w załączeniu do tej informacji).

  Prezes Sądu Rejonowego w Pleszewie

  Małgorzata Huk - Sobańska

  ________________________________________
  Od: sprawa-2990@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2990@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
  Do: SR Pleszew - Administracja
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2990@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Załączniki