Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Przeworsku

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 11 sierpnia
  2017 roku uprzejmie informuję, iż:

  - Sąd Rejonowy w Przeworsku jest sądem funkcjonalnym i wszelkie umowy dla
  tut. Sądu zawierane są przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu,

  - Sąd Rejonowy w Przeworsku posiada stronę internetową pod adresem
  www.przeworsk.sr.gov.pl, na której nie publikuje dokumentacji przebiegu i
  efektów kontroli prowadzonych w Sądzie,

  - Prezes Sądu ani zastępujący Go w okresie urlopu Sędzia w miesiącu w
  lipcu 2017 roku nie uczestniczył w spotkaniach,

  - w okresie którego dot. pytanie nie były wydawane w tut. Sądzie orzeczenia
  na skutek oskarżenia o czyny zabronione z art. 231 kk,

  - odnośnie czynów z art. 212 kk wskazać należy, iż nie zapadło żadne
  merytoryczne orzeczenie rozstrzygające o odpowiedzialności za przestępstwo
  pomówienia. W jednej ze spraw prowadzonej przeciwko nieustalonej osobie o
  ten czyn wobec braku możliwości ustalenia sprawcy ( pomówienia internetowego
  ) zapadło orzeczenie o umorzeniu postępowania. W kolejnych zaś trzech
  sprawach strony zawarły ugody skutkujące również wydaniem postanowienia o
  umorzeniu tych postępowań..

  Z poważaniem

  Prezes Sądu Rejonowego

  w Przeworsku

  Krzysztof Gaca

 • odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Przeworsku

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 11 sierpnia
  2017 roku uprzejmie informuję, iż:

  - Sąd Rejonowy w Przeworsku jest sądem funkcjonalnym i wszelkie umowy dla
  tut. Sądu zawierane są przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu,

  - Sąd Rejonowy w Przeworsku posiada stronę internetową pod adresem
  <http://www.przeworsk.sr.gov.pl> www.przeworsk.sr.gov.pl, na której nie
  publikuje dokumentacji przebiegu i efektów kontroli prowadzonych w Sądzie,

  - Prezes Sądu ani zastępujący Go w okresie urlopu Sędzia w miesiącu w
  lipcu 2017 roku nie uczestniczył w spotkaniach,

  - w okresie którego dot. pytanie nie były wydawane w tut. Sądzie orzeczenia
  na skutek oskarżenia o czyny zabronione z art. 231 kk,

  - odnośnie czynów z art. 212 kk wskazać należy, iż nie zapadło żadne
  merytoryczne orzeczenie rozstrzygające o odpowiedzialności za przestępstwo
  pomówienia. W jednej ze spraw prowadzonej przeciwko nieustalonej osobie o
  ten czyn wobec braku możliwości ustalenia sprawcy ( pomówienia internetowego
  ) zapadło orzeczenie o umorzeniu postępowania. W kolejnych zaś trzech
  sprawach strony zawarły ugody skutkujące również wydaniem postanowienia o
  umorzeniu tych postępowań..

  Z poważaniem

  Prezes Sądu Rejonowego

  w Przeworsku

  Krzysztof Gaca