Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <administracja@sandomierz.sr.gov.pl> o 2017-08-11 03:27

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-08-11 07:58

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <administracja@sandomierz.sr.gov.pl> o 2017-08-11 03:27

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-08-11 07:58

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu

  Dzień dobry

  W nawiązaniu do wniosku z dnia 11.08.2017 r. o udostępnienie informacji
  publicznej, w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w
  Sandomierzu z dnia 25.08.2017 r. Nr Adm-0144-31/17.
  Jednoczenie informuję, że w/w pismo zostanie wysłane jedynie drogą
  elektroniczną.

  -------------------------------------
  Agnieszka Borkowska
  Sąd Rejonowy w Sandomierzu
  Oddział Administracyjny
  ul. Kościuszki 2a
  27-600 Sandomierz
  tel. 15 834 21 21
  fax. 15 832 36 12

  -----Oryginalna wiadomość-----

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu

  Dzień dobry

  W nawiązaniu do wniosku z dnia 11.08.2017 r. o udostępnienie informacji
  publicznej, w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w
  Sandomierzu z dnia 04.10.2017 r. Nr Adm-0144-31/17 z załącznikami.
  Jednoczenie informuję, że w/w pismo zostanie wysłane jedynie drogą
  elektroniczną.

  -------------------------------------
  Agnieszka Borkowska
  Sąd Rejonowy w Sandomierzu
  Oddział Administracyjny
  ul. Kościuszki 2a
  27-600 Sandomierz
  tel. 15 834 21 21
  fax. 15 832 36 12

  -----Oryginalna wiadomość-----

  Załączniki