Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Sanoku

 Monitoring: 

Monitoring sądów rejonowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Sanoku

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-08-11 03:27

  odczytano w dniu 2017-08-11 08:09.

 • odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Sanoku

  W załączeniu odpowiedź na wniosek.

  Z poważaniem

  Małgorzata Biłas

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego w Sanoku

  Tel. 13-4656765

  e-mail: {{ email }}

  ---

  Sąd Rejonowy

  ul. Kościuszki 5

  38-500 Sanok

  tel. +48 13 4656765

  fax. +48 13 4656700

  http://sanok.sr.gov.pl

  "Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki może
  być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
  informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
  powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie
  nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

  Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Sanoku.

  Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any
  attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient,
  any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited.
  In this case please notify the sender immediately and then delete this
  message and any attachments.

  Thank you. Sąd Rejonowy w Sanoku."

  Załączniki

  • A-0144-17_17.pdf
  • iik595-14.pdf