Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

 Monitoring: 

Monitoring sądów rejonowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • A-0135-23/17 przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

  Dzień dobry,
  w nawiązaniu do e-maila z dnia 11.08.2017 r. uprzejmie proszę o sprecyzowanie punktu 1 dot. rejestru umów, o jakie konkretnie chodzi umowy.

  Na zarządzenie Prezesa

  Monika Sulewska
  Oddział Administracyjny
  Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
  ul. Kościuszki 30

 • A-0135-23/17 przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na e-mail z dnia 11.08.2017 r. uprzejmie informuję, iż w tut. Sądzie nie prowadzi się kalendarza spotkań Prezesa Sądu.
  W załączeniu uprzejmie przesyłam skany orzeczeń, zapadłych w tutejszym Sądzie z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 k.k., wydanych w tut. Sądzie w 2017 r. oraz uprzejmie informuję, że w tutejszym Sądzie w 2017 r. nie zapadły orzeczenia z art. 231 k.k.
  Wszelkie informacje dotyczące tutejszego Sądu znajdują się na stronie : http://www.starogard-gd.sr.gov.pl/ .

  Na zarządzenie Prezesa

  Monika Sulewska
  Oddział Administracyjny
  Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
  ul. Kościuszki 30

  Załączniki

  • art.212.pdf