Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Szamotułach

 Monitoring: 

Monitoring sądów rejonowych

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez Sąd Rejonowy w Szamotułach

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_bKBY2Fe.txt
 • FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej A-044-16/17 (t. przez Sąd Rejonowy w Szamotułach

  Dzień dobry.

  W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej informuję, że ze względu na obszerność żądania, jak również okres urlopowy osób zajmujących się przygotowywaniem tego typu danych odpowiedź zostanie Państwu udzielona do dnia 15 września 2017 r.

  Z poważaniem

  Na zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Szamotułach

  Przemysław Vidura

  Oddział Administracyjny

  Sąd Rejonowy w Szamotułach

 • FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej A-044-16/17 (t. przez Sąd Rejonowy w Szamotułach

  Dzień dobry.

  W załączeniu uprzejmie przesyłam Państwu maila wysłanego do Państwa w dniu 14.08.2017 r. z prośbą o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

  Z poważaniem

  Na zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Szamotułach

  Przemysław Vidura

  Oddział Administracyjny

  Sąd Rejonowy w Szamotułach

 • A-044-16/17 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - odł. przez Sąd Rejonowy w Szamotułach

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia

  14.09.2017r. w związku z nadesłanym dnia 11.08.2017r. wnioskiem o udostępnienie informacji

  publicznej.

  Z poważaniem

  Beata Jackowska
  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego w Szamotułach

  Załączniki

  • A-044-16-17.pdf