Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez Sąd Rejonowy w Trzciance

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 11
  sierpień 2017 do "biuropodawcze@trzcianka.sr.gov.pl"
  <biuropodawcze@trzcianka.sr.gov.pl> z tematem "Wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • odpowiedź przez Sąd Rejonowy w Trzciance

  Stowarzyszenie
  Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

  Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego
  Joanna Bylewska
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego w Trzciance
  tel. (067) 216-25-11 wew. 21, 24

  Załączniki