Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Zawierciu

  Twoja wiadomość

  Do: 4090-Biuro Obsługi Interesantów
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 09:08:05 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Zawierciu

  Twoja wiadomość

  Do: 4090-Biuro Obsługi Interesantów
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 09:07:59 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Zawierciu

  Dzień dobry,
  W związku ze złożonym wnioskiem w załączeniu uprzejmie przesyłam scan pisma Pani Wiceprezes Sądu z dnia 14.08.2017r.

  Z poważaniem

  Renata Lizak
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego w Zawierciu
  tel. 32 649 79 50
  e-mail: renata.lizak@zawiercie.sr.gov.pl<mailto:renata.lizak@zawiercie.sr.gov.pl>

  Załączniki

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Zawierciu

  Dzień dobry,

  W związku ze złożonym wnioskiem w załączeniu uprzejmie przesyłam scan pisma Pani Wiceprezes Sądu z dnia 25.08.2017r.

  Z poważaniem,

  St. inspektor Paulina Szlachcic
  Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego w Zawierciu
  tel. 32 64 97 952

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Szymon_Osowski

  Szanowni Państwo,

  Wniosek dotyczył wszystkich umów zawieranych przez Prezesa Sądu i Dyrektora Sądu.

  Z poważaniem,

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Zawierciu

  Twoja wiadomość

  Do: 4090-Biuro Obsługi Interesantów
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 26 sierpnia 2017 11:46:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 28 sierpnia 2017 12:02:36 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Zawierciu

  Dzień dobry,

  W ślad za pismem Pani Wiceprezes Sądu z dnia 25.08.2017r. w załączeniu uprzejmie przesyłam scan pisma Pana Prezesa Sądu z dnia 25.09.2017r.

  Z poważaniem

  Renata Lizak
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego w Zawierciu
  tel. 32 649 79 50
  e-mail: renata.lizak@zawiercie.sr.gov.pl<mailto:renata.lizak@zawiercie.sr.gov.pl>

  Załączniki