Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy we Włodawie

  Twoja wiadomość

  Do: Biała Danuta
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 31 sierpnia 2017 08:34:57 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy we Włodawie

  Adm.012-84/17

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 sierpnia 2017 roku , Sąd Rejonowy we Włodawie informuję, iż od dnia 1 lipca 2015 roku , Sąd powołany został jako sąd funkcjonalny i podlega administracyjnie i finansowo pod Sąd Okręgowy w Lublinie, wszystkie umowy dot. działalności sądu zawierane są przez Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie .
  - na stronie internetowej Sądu Rejonowego we Włodawie wlodawa.sr.gov.pl w zakładce kontrole - umieszczana jest dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w sądzie, (aktualnie brak takich wpisów) ponieważ z dniem 31 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy we Włodawie został zniesiony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości a z dniem 1 stycznia 2013 r. został przyłączony do Sądu Rejonowego w Chełmie jako wydziały zamiejscowe Sądu Rejonowego w Chełmie . W okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia dzisiejszego w Sądzie Rejonowy we Włodawie nie były przeprowadzone kontrole przez podmioty zewnętrzne (NIK, ZUS , Ministerstwo).
  - brak kalendarza spotkań prezesa sądu ,
  - w załączeniu skany orzeczeń zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 231 kk, art.212 kk. wydanych w 2017 roku ( szt.3)

  Prezes Sądu Rejonowego we Włodawie
  w/z
  Danuta Ziętek- Zygmunt
  Sędzia
  ________________________________________
  Od: sprawa-3054@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-3054@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
  Do: DG-5062 Sekretariat Prezesa
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-3054@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Załączniki