Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

  Twoja wiadomość

  Do: 4017-informacja
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:23:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 08:41:31 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • P-070-25/17 przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam prawidłowe pismo z dnia 4.10.2017 r. wraz z załącznikami. Za pomyłkę bardzo przepraszam.

  Z poważaniem

  Sylwia Poborczyk

  inspektor

  Sekretariat Prezesa

  Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

  tel. 74 6334130

  Załączniki

 • P-070-25/17 przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

  Z poważaniem

  Sylwia Poborczyk

  inspektor

  Sekretariat Prezesa

  Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

  tel. 74 6334130

  Załączniki