Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

  Twoja wiadomość

  Do: mail@aleksandrowkuj.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-08-11 03:23

  odczytano w dniu 2017-08-11 07:42.

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

  Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim w załączeniu przesyła odpowiedź na
  wniosek o udzielenie informacji publicznej - na zarządzenie Prezesa Sądu -
  Joanna Jakubiec Radziszewska


  Samodzielna sekcja Administracyjna


  SR Aleksandrów Kujawski


  Tel. 542822424

  Załączniki