Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Chełmnie

  Szanowni Państwo,

  Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Została wydrukowana i przekazana do Oddziału Administracyjno-Finansowego celem udzielenia odpowiedzi.

  Z poważaniem,
  Karolina Iwańska
  Archiwista Oddziału Administracyjno-Finansowego
  Biuro Obsługi Interesanta
  Sąd Rejonowy w Chełmnie
  ul. Toruńska 3
  86-200 Chełmno
  tel. (56) 677 02 00
  fax (56) 677 02 25
  mail: boi@chelmno.sr.gov.pl

  Zapraszamy do wypełnienia ankiety oceny satysfakcji obsługi interesanta Sądu Rejonowego w Chełmnie

 • odpowiedź na wiadomość mailową dot.udostępnienia informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Chełmnie

  A.065-27/17

  Dzień dobry,

  W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wiadomość mailową z dnia 11
  sierpnia 2017 r. dot. udostępnienia informacji publicznej.

  Z poważaniem,

  Barbara Jaworska-Wojtasik
  Starszy sekretarz sądowy
  Oddział Administracyjno-Finansowy
  Sąd Rejonowy w Chełmnie
  ul. Toruńska 3
  86-200 Chełmno
  tel. (56) 677 02 38
  fax (56) 677 02 25
  mail: sr@chelmno.sr.gov.pl

  Załączniki