Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu

  Nr Prez. A.065/68/17

  Dzień dobry,
  W załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Pani Wiceprezes tut. Sądu z dnia 11 sierpnia 2017 roku Nr Prez. A.065/68/17 stanowiącego odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Urszula Gurzyńska
  Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego w Grudziądzu

  Załączniki

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu

  Dot. Nr Prez. A.065/68/17

  Dzień dobry,

  W załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 22 sierpnia 2017 roku Nr Prez. A.065/68/17 wraz załącznikami stanowiących uzupełniającą odpowiedź na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Urszula Gurzyńska
  Oddział Administracyjny
  Sądu rejonowego w Grudziądzu

  Załączniki