Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • A-060-73/17 przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

  Dzień dobry.

  W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej
  przesłanego drogą elektroniczną w dniu 11 sierpnia 2017r. , na
  zarządzenie Pani Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w załączeniu
  uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes z dnia 22 sierpnia br. wraz z
  załącznikami (skanem wyroku w sprawie sygn. akt II K 289/15 oraz
  wykazem umów ) stanowiące odpowiedź w sprawie.

  Sylwia Kozar
  Specjalista ds. kadr
  Sądu Rejonowego
  w Inowrocławiu

  Załączniki