Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Mogilnie

  Twoja wiadomość

  Do: administracja@mogilno.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: Pt Sierpnia 11 2017, 03:23

  Została wyświetlona na Pt Sierpnia 11 2017, 08:31Reporting-UA : webmail.lo.pl ; SquirrelMail (version 1.4.20-1.3.17)
  Original-Recipient : administracja@mogilno.sr.gov.pl
  Final-Recipient: rfc822;
  Original-Message-ID : <20170811012348.49544.87682@localhost>
  Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Mogilnie

  Dzień dobry

  W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 11 sierpnia
  2017 r.

  Z poważaniem
  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Jolanta Zimnol

  > Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
  > następujÄ
  cych informacji:
  >
  > - rejestru umĂłw, zawartych w imieniu SÄ
  du od 1 stycznia 2017 r. do 31
  > lipca 2017 r., zawierajÄ
  cego informacje w zakresie co najmniej daty
  > zawartych umĂłw, przedmiotach umĂłw, stronach umĂłw, kwotach umĂłw,
  > - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja
  > przebiegu i efektĂłw kontroli, przeprowadzonych w sÄ
  dzie, oraz
  > wystÄ
  pienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotĂłw jÄ

  > przeprowadzajÄ
  cych,
  > - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sÄ
  du, które odbył (odbyła) w
  > lipcu 2017 r.,
  > - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231
  > Kodeksu karnego, wydanych przez SÄ
  d w 2017 r.,
  > - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212
  > Kodeksu karnego , wydanych przez SÄ
  d w 2017 r.
  >
  > Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie
  > elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2775@fedrowanie.siecobywatelska.pl.
  >
  > Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarzÄ
  du, zgodnie z
  > zasadami reprezentacji
  >

  Załączniki