Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sad@naklo.sr.gov.pl> o 2017-08-11 03:23

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-08-11 08:22

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sad@naklo.sr.gov.pl> o 2017-08-11 03:23

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-08-11 08:22

 • Przeczytano: Wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią

  Twoja wiadomość

  Do: sad@naklo.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: Pt Sierpnia 11 2017, 3:23 am

  Została wyświetlona na Pn Sierpnia 14 2017, 11:09 amReporting-UA : webmail.lo.pl ; SquirrelMail (version 1.4.20-1.3.17)
  Original-Recipient : sad@naklo.sr.gov.pl
  Final-Recipient: rfc822;
  Original-Message-ID : <20170811012348.49544.41305@localhost>
  Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią

  Dzień dobry

  A-060-24/17

  W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej Sąd Rejonowy
  uprzejmie informuje, iż :
  1) umowy zawierane są przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy,
  2) Sąd Rejonowy w Nakle n/Not. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
  Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r (Dz.U.2015.2316) nie publikuje danych
  zawartych w punkcie 2 wniosku.
  3) w Sądzie Rejonowym w Nakle n/Not. nie jest prowadzony kalendarz spotkań
  Prezesa Sądu.
  4) w załączeniu Sąd przesyła jedne skan wyroku w sprawie IIK 582/16 - dot.
  czynu z art. 231 kk,
  5) w 2017 w tut. Sądzie nie wydano prawomocnych orzeczeń o czyn z art. 212
  kk.

  Na Zarządzenie Prezesa Sądu

  Dorota Świtalska
  Kierownik Oddziału Administracyjno- Finansowego
  Sąd Rejonowy w Nakle
  tel. 52 386 78 21

  -----Oryginalna wiadomość-----

  Załączniki