Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

  Dzień dobry

  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w załączeniu uprzejmie przesyła odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z załącznikami.

  Z poważaniem
  Agnieszka Kłaczkiewicz
  p.o. Kierownika Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
  ul. Mickiewicza 21, pokój 64
  58-500 Jelenia Góra
  tel. 75 67 12 800, fax 75 67 12 801
  e-mail: srjg@jelenia-gora.sr.gov.pl
  agnieszka.klaczkiewicz@jelenia-gora.sr.gov.pl

   Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne. Pomyśl o środowisku.

  Załączniki