Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie

  W dniu 11.08.2017 o 13:58, Katarzyna Sobczak pisze:
  Dzień dobry,

  odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej ,
  zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie,  uprzejmie
  przesyłam pismo wraz z załącznikami.

  Z poważaniem

  --
  Agata Wysocka-Szczechowiak
  Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

  Sąd Rejonowy w Sulęcinie
  Kościuszki 30
  69-200 Sulęcin
  tel. 95 755 07 61
  fax. 95 755 07 60

  Wiadomość ta, wraz z załącznikami może zawierać poufne informacje,
  przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem
  prosimy o powiadomienie nadawcy oraz usuniecie tej wiadomości.
  Rozpowszechnianie, kopiowanie lub rozprowadzanie tej wiadomości jest
  zabronione.
  This e mail and any files transmitted with it are confidential and intended
  solely for the addressee. If you are not the intended recipient please
  inform the sender and delete the message immediately. Any disclosure,
  reproduction or distribution of this message is strictly forbidden.

  Załączniki