Instytucja: PORĄBKA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Odpowiedź na wniosek przez PORĄBKA

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Odpowiedź na wniosek
  Data: Thu, 14 Dec 2017 10:23:39 +0100
  Nadawca: Agnieszka Smoła <agnieszka.smola@ug.porabka.pl>
  Adresat: sprawa-3593@federowanie.siecobywatelska.pl

  OR.1431.51.2017

  Sieć Obywatelska WATCHDOG Polska

  02-605 warszawa

  ul. Ursynowska 22/2

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa pismo informuję iż:

  1. Gmina Porąbka na chwilę obecną nie ma podjętej uchwały dot. trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej.

  2. W Gminie Porąbka nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  publicznego.

  3. W Gminie Porąbka nie powołano rady oświatowej.

  4. Na chwilę obecną przygotowywany jest projekt uchwały dot.
  konsultacji  z mieszkańcami

  5. Liczba podjętych uchwał przez Radę Gminy:

  2014 r. - 86

  2015 r.- 97

  2016 r. - 63

  Ad. 6 i 7 - W Gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy i rady gminy
  seniorów.

  Ad.8 W Gminie Porąbka wyodrębniono fundusz sołecki
  http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=7567&ident=16032,

  ( zarządzenie wykonawcze na 2018 r - scan w załączeniu do niniejszego maila)

  Ad.9 W Gminie Porąbka nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  z poważaniem

  Czesław Bułka

  Wójt Gmina Porąbka

  Załączniki