Instytucja: 

POTOK WIELKI

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez POTOK WIELKI

  Potok Wielki, dn. 11.01.2018 r.

  Or. 1431.2.2018


  Sieć Obywatelska Watchdog Polska


  ul. Ursynowska 22/2


  02-605 Warszawa

  Odpowiadając na Wasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
  za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 9 stycznia 2018 roku - niniejszym
  informuję, że:

  1) Rada Gminy nie podjęła uchwały dotyczącej trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej,

  2) Nie została utworzona gminna rada działalności pożytku publicznego,

  3) Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie powołania rady oświatowej,

  4) W gminie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami link:

  https://ugpotokwielki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72
  <https://ugpotokwielki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1066
  95> &p1=szczegoly&p2=106695

  https://ugpotokwielki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=10711
  4

  5) Liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy w latach: 2014 - 61; 2015
  - 66; 2016 - 66,

  6) W poszczególnych latach przeprowadzono po jednej konsultacji z
  mieszkańcami,

  7) Nie została utworzona młodzieżowa rada gminy,

  8) Nie została utworzona rada seniorów,

  9) W gminie nie został wyodrębniony fundusz sołecki,

  10) W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Z up. WÓJTA GMINY

  Bożena Kusz

  SEKRETARZ GMINY

  Załączniki

  • 20180112105209818.pdf