Instytucja: 

BARANOWO

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez BARANOWO

  Witam!

  Gmina Baranowo przekazuje informacje, o które pytacie Państwo we
  wniosku :
  1)w Gminie Baranowo nie obowiązuje uchwała w spr. trybu i kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej,
  2) w Gminie Baranowo nie utworzono Rady Działalności Pożytku
  Publicznego,
  3) W Gminie Baranowo nie powołano Rady Oświatowej,
  4) w Gminie Baranowo obowiązuje uchwała dotycząca konsultacji
  społecznych, jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym i na BIP Gminy
  :www.bip.baranowo.pl
  5) w Gminie Baranowo podjęto uchwały : 2014 rok - 88 uchwał, 2015 rok - 65 uchwał, 2016 rok - 79
  uchwał,
  6)W Gminie Baranowo przeprowadzono konsulatcje : w 2014 roku - 1 konsultacja, 2015 roku - 1 konsultacja, 2016 roku
  1 konsultacja,

  7) w Gminie Baranowo nie działa Młodzieżowa Rada Gminy,
  8) w Gminie Baranowo nie działa Gminna Rada Seniorów,
  9) w Gminie Baranowo wyodrebniono fundusz sołecki -
  www.bip.baranowo.pl
  10) W Gminie Baranowo nie wydawano zarządzeń odnoścnie realizacji
  funduszu sołeckiego,
  11) w Gminie Baranowo nie funkcjonuje budżet obywatelski,

  --
  Pozdrowienia,
  Gmina Baranowo