Instytucja: 

Chorzów

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Chorzów

  <html><body><font size="2" color="#008000" face="sans-serif"><b><u>Return Receipt</u></b></font>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr valign="top"><td width="16%">
  <ul style="padding-left: 12pt"><font size="1" color="#008000" face="sans-serif">Your document:</font></ul>
  </td><td width="84%">
  <ul style="padding-left: 4pt"><font size="1" face="sans-serif">Wniosek o udostępnienie informacji publicznej</font></ul>
  </td></tr>

  <tr valign="top"><td width="16%">
  <ul style="padding-left: 12pt"><font size="1" color="#008000" face="sans-serif">was received by:</font></ul>
  </td><td width="84%">
  <ul style="padding-left: 4pt"><font size="1" face="sans-serif">Nowak_B@um.chorzow.pl</font></ul>
  </td></tr>

  <tr valign="top"><td width="16%">
  <ul style="padding-left: 12pt"><font size="1" color="#008000" face="sans-serif">at:</font></ul>
  </td><td width="84%">
  <ul style="padding-left: 4pt"><font size="1" face="sans-serif">2017-12-04 07:47:33</font></ul>
  </td></tr>
  </table>
  </body></html>

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Chorzów

  <html><body><font size="1" face="Arial CE">Dzień dobry,</font><br>
  <font size="1" face="Arial CE">w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.<br>
  </font><br>
  <i>(See attached file: OR-I.1431.1.194.2017.pdf)</i><i>(See attached file: Odpowiedż na wniosek 14.12.2017.docx)</i><br>
  <br>
  <br>
  <font size="2" face="Calibri">Z poważaniem</font><br>
  <br>
  <font size="2" face="Calibri">Anita Badura</font>
  <p><font size="2" face="Calibri">Sekretariat </font><br>
  <font size="2" face="Calibri">Wydziału Organizacyjnego i Kadr</font><br>
  <font size="2" face="Calibri">Urząd Miasta Chorzów</font><br>
  <font size="2" face="Calibri">tel. 32 416-53-07/ F: 32 348 91 92</font><br>
  <img src="cid:0__=4EBB0B64DFADC3F98f9e8a93df@um.chorzow.pl" width="149" height="64"></body></html>

  Załączniki