Instytucja: 

DREZDENKO

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DREZDENKO

  Dzień dobry,
  w nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  9.01.2018r. poniżej odpowiedzi oraz linki:

  1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - NIE
  2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  http://www.bip.drezdenko.pl/plik,8148,uchwala-nr-viii-73-2015-rady-miejskiej
  -w-drezdenku-z-dnia-17-czerwca-2015-r-w-sprawie-okreslenia-trybu-powolywania
  -oraz-organizacji-i-trybu-dzialania-gminnej-rady-dzialalnosci-pozytku-public
  znego-w-drezdenku.pdf
  3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  -NIE
  4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała,
  -PONIŻEJ LINKI DO UCHWAŁ DOT. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH .
  http://www.bip.drezdenko.pl/plik,8403,uchwala-nr-xi-95-2015-rady-miejskiej-w
  -drezdenku-z-dnia-26-sierpnia-2015-r-w-sprawie-zasad-i-trybu-przeprowadzania
  -konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-gminy-drezdenko.pdf
  http://www.bip.drezdenko.pl/plik,8734,uchwala-nr-xv-180-2015-rady-miejskiej-
  w-drezdenku-z-dnia-9-grudnia-2015-r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-sp
  olecznych-dotyczacych-zmiany-nazwy-placu-wilenskiego-w-miejscowosci-drezdenk
  o.pdf
  http://www.bip.drezdenko.pl/plik,9848,uchwala-nr-xxx-275-2016-rady-miejskiej
  -w-drezdenku-z-dnia-28-wrzesnia-2016-r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji
  -spolecznych-z-mieszkancami-gminy-drezdenko-dotyczacych-projektow-statutow-s
  olectw.pdf
  -POSIADAMY RÓWNIEŻ NA BIP ZAKŁADKĘ - KONSULTACJE SPOŁECZNE :
  http://www.bip.drezdenko.pl/2529,konsultacje-spoleczne.html
  5.informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016,
  -W LATACH 2014-2016 RADA MIEJSKA W DREZDENKU PRZYJĘŁA 413 UCHWAŁ
  6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016, W LAYACH 2014-2016 PRZEPROWADZONO - 29
  KONSULTACJI
  7. - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),
  - TAK
  8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),
  -NIE
  9.czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
  adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
  o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  -TAK,
  http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7831,uchwala-nr-v-40-2015-rady-miejskiej-w-
  drezdenku-z-dnia-11-marca-2015-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-
  w-budzecie-gminy-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.pdf
  10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - http://www.bip.drezdenko.pl/2812,zarzadzenia-wydane-w-2017-r.html
  -
  http://www.bip.drezdenko.pl/plik,11181,zarzadzenie-burmistrza-nr-68-2017-w-s
  prawie-zmiany-w-budzecie-na-2017-rok.zip
  -
  http://www.bip.drezdenko.pl/plik,11392,zarzadzenie-burmistrza-nr-71-2017-w-s
  prawie-zmiany-w-budzecie-na-2017-rok.zip
  11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
  (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
  sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - NIE
  12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),-------
  13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.--------

  Z poważaniem
  Aleksandra Pietrzak

  Urząd Miejski w Drezdenku
  Stanowisko ds. kultury, sportu, turystyki i promocji
  tel. 95 762 29 58