Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Gorzów Wielkopolski

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

  Poniżej linki zawarte w odpowiedzi:
  Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków:
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/akty/20/2772/Uchwala_Rady_Miasta_Gorzowa_Wlkp__nr_LV_2F687_2F2017_w_sprawie_okreslenia_trybu_i_C2_A0szczegolowych_kryteriow_oceny_wnioskow_o_C2_A0realizacje_zadania_publicznego_w_C2_A0ramach_inicjatywy_lokalnej/
  Gorzowska rada działalności pożytku publicznego:
  http://archiwum.bip.gorzow.pl/akt.php?akt=482
  zm. uchwałami:
  XIII/121/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/4823_tresc_AP_nr_XIII_121_2015.pdf
  XIX/232/2015 z dnia 21 listopada 2015r.
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/5975_tresc_AP_nr_XIX_232_2015.pdf

  Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.:
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/akty/0/1136/Uchwala_Rady_Miasta_Gorzowa_Wlkp__nr_XVII_2F171_2F2015_w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_Konsultacji_Spolecznych_z_Mieszkancami_Gorzowa_Wlkp/
  Młodzieżowa Rada Miasta Gorzowa Wlkp.:
  http://archiwum.bip.gorzow.pl/akt.php?akt=192.

  Gorzowska Rada Seniorów:
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/10399_tresc_AP_nr_XXXV_420_2016.pdf

  Uchwała nr XX/258/2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/akty/20/1373/Uchwala_Rady_Miasta_Gorzowa_Wlkp__nr_XX_2F258_2F2015_w_sprawie_zasad_i_trybu_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_do_budzetu_obywatelskiego_w_ramach_budzetu_Miasta_Gorzowa_Wlkp/
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/akty/20/2029/Uchwala_Rady_Miasta_Gorzowa_Wlkp__nr_XXXV_2F441_2F2016_zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_zasad_i_trybu_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_do_budzetu_obywatelskiego_w_ramach_budzetu_Miasta_Gorzowa_Wlkp/
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/akty/20/2773/Uchwala_Rady_Miasta_Gorzowa_Wlkp__nr_LV_2F688_2F2017_zmieniajaca_uchwale_w_C2_A0sprawie_zasad_i_C2_A0trybu_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_do_budzetu_obywatelskiego_w_C2_A0ramach_budzetu_Miasta_Gorzowa_Wlkp/
  Z poważaniem
  Kinga Pawlikowska

  Załączniki