Instytucja: 

CZARNKÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNKÓW

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na Państwa wniosek informuję:

  1.Tak, obowiązuje taka uchwała.
  link:
  http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaCzarnkow/document/208588/Uchwa%C5%82a-LI_340_2010

  2.Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

  3.Nie powołano gminnej rady oświatowej.

  4.Tak, obowiązuje taka uchwała.
  link:
  http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaCzarnkow/document/217294/Uchwa%C5%82a-XLV_298_2014

  *5.**Liczba uchwał***

  *2014 r**.**– *87***
  **2015 r. – **79**
  **201*6 r.***– *92 **

  *6.**Liczba przeprowadzonych konsultacji*

  *2014 -2**
  2015- 3****
  2016 - 2***

  *7.*Nie utworzono młodzieżowej rady gminy**

  8.Tak, od 2014 roku funkcjonuje CzarnkowskaRada Seniorów.
  link:
  http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaCzarnkow/document/217299/Uchwa%C5%82a-XLV_299_2014

  9.Nie dotyczy

  10.Nie dotyczy

  11.Tak, funkcjonuje budżet obywatelski.
  link:
  https://www.cdnbudzet.pl/gminy/czarnkow/download/1/zarzadzenie-bo-20162017.pdf?WFBB

  12.J.w

  13.*2014 r.*– brak
  *2015 r. - 2016 r.- *realizacja - Fit-park ze skateparkiem- 513 898,88 zł
  *2016 r. *budżet: 100 000 zł w trakcie realizacji. W zeszłym roku
  zostało wydane 33 210,00 PLN na dokumentację dotycząca pomysłu
  zgłoszonego w 2016 r. Kwota przeznaczona na realizację w roku obecnym to
  150 000 zł (budżet miasta) oraz  254 520,00 (dofinansowanie ze źródeł
  zewnętrznych).

  z poważaniem

  --
  Kamila Szpotek
  pełnomocnik burmistrza
  ds współpracy z NGO
  UM Czarnków
  67/255-36-01

  --
  Kamila Szpotek
  pełnomocnik burmistrza
  ds współpracy z NGO
  UM Czarnków
  67/255-36-01

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNKÓW

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:30.