Instytucja: 

Zielona Góra

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Zielona Góra

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 09.01.2018 08:00

  odczytano w dniu 09.01.2018 08:00.

 • Odpowiedź na wniosek. przez Zielona Góra

  Zielona Góra, 22 stycznia 2018 r.
  DP-RR-RP.1431.11.2018

  Wnioskodawca:
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania, dotyczące Zielonej Góry, gminy o statusie miejskim, Miasta na prawach powiatu, zawarte we wniosku z dnia 9 stycznia 2018 r.:

  - podaję ścieżkę dostępu do obowiązującej uchwała dotyczącej trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:

  http://bip.zielonagora.pl/akty/1/6007/w_sprawie_okreslenia_trybu_i_szczegolowych_kryteriow_oceny_wnioskow_o_realizacje_zadania_publicznego_w_ramach_inicjatywy_lokalnej/

  - posiadamy radę działalności pożytku publicznego,
  - nie powołaliśmy rady oświatowej,

  - podaję ścieżkę dostępu do uchwał w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami:

  http://bip.zielonagora.pl/akty/1/1532/w_sprawie_zasad_i_trybu_przeprowadzenia_konsultacji_z_mieszkancami_Miasta_Zielona_Gora/

  - liczba uchwał: rok 2014 - 216, rok 2015 - 274,

  - liczba konsultacji: rok 2014 - 1, rok 2015 - 18,

  - posiadamy młodzieżową radę,

  - posiadamy radę seniorów,

  - podaję ścieżkę dostępu do funduszu sołeckiego: http://bip.zielonagora.pl/akty/0/8025/w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_w_budzecie_miasta_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/
  - w roku 2018 organ wykonawczy nie wydawał zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego,

  - podaję ścieżkę dostępu do podjętych uchwał budżetowych:

  http://bip.zielonagora.pl/akty/195/typ/1/

  - w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce -Akty prawne -zamieszczamy zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra,

  nie posiadamy wydrębnionych zarządzeń dotyczących realizacji funduszu sołeckiego,

  - podaję ścieżkę dostępu do zasad przeprowadzania budżetu obywatelskiego w 2018 roku:

  http://bip.zielonagora.pl/akty/1/9731/w_sprawie_zasad_i_trybu_przeprowadzania_konsultacji_spolecznych_w_przedmiocie_Budzetu_Obywatelskiego_w_ramach_budzetu_Miasta_Zielona_Gora_na_2018_rok/

  - kwota budżetu obywatelskiego w latach 2014 - 2017 wynosiła 6.000.000 zł.

  Maria Pięta
  Departament Prezydenta Miasta