Instytucja: 

CZERNICE BOROWE

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedz na informację publiczną przez CZERNICE BOROWE

  Czernice Borowe, 10 stycznia 2018 r.
                                                        Stowarzyszenie
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  W odpowiedzi na informację Publiczną z dnia 9 stycznia 2018 r. ,Urząd
  Gminy Czernice Borowe, uprzejmie informuje:
  1) Uchwała Nr 59V/11   Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011
  r.w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
  zadań publicznych
    ( Dz.Urz.Woj. Maz. poz.1264 )skan w załączeniu,
  2) Nie utworzono rady pożytku publicznego.
  3) Uchwała Nr 80/VII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 czerwca
  2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami Gminy Czernice Borowe ( Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 3753) skan w
  załączeniu.
  4) Konsultacji społecznych nie prowadzono w latach 2014- 2016.
  4)Rada Gminy Czernice Borowe podjęła :
       2014r. - 95 uchwał,
      w 2015 r. - 82 uchwały,
      w 2016 r.   - 43 uchwały.
  5) Nie utworzono młodzieżowej Rady Gminy,
  6) Nie utworzono Rady Seniorów,
  7) Wyodrębniono fundusz sołecki - Uchwała Rady Gminy i Zarządzenie Wójta
  Gminy w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik skan.
  8)Nie funkcjonuje w Gminie budżet obywatelski.

  Bogumiła Cienkus
  Sekretarz Gminy

  ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe
  tel. 23 674-62-15, faks 23 677-00-13

  www.czerniceborowe.pl, bip.czerniceborowe.pl
  {{ email }}

  Załączniki

  • skan20180110095444.pdf
  • skan20180110095408.pdf
  • skan20180110095220.pdf
  • skan20180110095039.pdf
 • odpowiedz na informację publiczną przez CZERNICE BOROWE

  Czernice Borowe, 10 stycznia 2018 r.

              Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  W odpowiedzi na informację Publiczną z dnia 9 stycznia 2018 r. ,Urząd
  Gminy Czernice Borowe, uprzejmie informuje:
  1) Uchwała Nr 59V/11   Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011
  r.w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
  zadań publicznych
    ( Dz.Urz.Woj. Maz. poz.1264 )skan w załączeniu,
  2) Nie utworzono rady pożytku publicznego.
  3) Uchwała Nr 80/VII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 czerwca
  2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami Gminy Czernice Borowe ( Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 3753) skan w
  załączeniu.
  4) Konsultacji społecznych nie prowadzono w latach 2014- 2016.
  4)Rada Gminy Czernice Borowe podjęła :
       2014r. - 95 uchwał,
      w 2015 r. - 82 uchwały,
      w 2016 r.   - 43 uchwały.
  5) Nie utworzono młodzieżowej Rady Gminy,
  6) Nie utworzono Rady Seniorów,
  7) Wyodrębniono fundusz sołecki - Uchwała Rady Gminy i Zarządzenie Wójta
  Gminy w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik skan.
  8)Nie funkcjonuje w Gminie budżet obywatelski.

  Bogumiła Cienkus
  Sekretarz Gminy

  HerbUrząd Gminy Czernice Borowe
  ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe
  tel. 23 674-62-15, faks 23 677-00-13

  www.czerniceborowe.pl <http://www.czerniceborowe.pl>,
  bip.czerniceborowe.pl <http://www.bip.czerniceborowe.pl>
  {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  Załączniki

  • herb50.jpg