Instytucja: KUTNO

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • udostępnienie informacji publicznej przez KUTNO

  Kutno, dnia 11.01.2018r.

  UIP.1431.1.2018

  SIEĆ OBYWATELSKA WATCHDOG POLSKA
  ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa

  ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

  1) w Gminie Kutno nie obowiązuje uchwała określająca tryb i szczegółowe
  kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej;
  2) nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
  3) nie powołano gminnej rady oświatowej;
  4) nie obowiązuje w gminie uchwała dotycząca zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami;
  5) Rada Gminy Kutno przyjęła następującą liczbę uchwał:  2014 rok - 91; 
  2015 rok - 68;  2016 rok - 73.
  6) w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami gminy;
  7) nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
  8) nie utworzono gminnej rady seniorów;
  9) w Gminie Kutno nie wyodrębniono z budżetu gminy funduszu sołeckiego,
   link do obowiązującej uchwały:
  http://www.bip.gminakutno.pl/strony/4246.dhtml;
  10) w Gminie Kutno nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Elżbieta Koralewska-Kowalczyk
  Sekretarz Gminy Kutno

  Urząd Gminy Kutno
  ul. Witosa 1, 99-300 Kutno