Instytucja: 

Żory

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Żory przez Żory

  Szanowni Państwo,
  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej przesyłam dane dotyczące Gminy Miejskiej Żory.
  Pyt. 1)
  Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  Ad. 1)
  Gmina posiada uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych Nr 571/LII/10 z 30.09.2010r. Link - http://www.bip.zory.pl/?c=10530
  Pyt. 2)
  Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
  Ad. 2)
  W Żorach utworzono Żorską Radę Działalności Pożytku Publicznego.
  Pyt. 3)
  Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  Ad. 3)
  W Żorach nie powołano Rady Oświatowej.
  Pyt. 4)
  Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  Ad. 4 )
  Tak, w mieście obowiązuje uchwała Rady Miasta dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Nr 227/XXI/08 z 24.04.2008 r. Link: http://www.bip.zory.pl/?c=5944.
  Pyt. 5)
  Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  Ad. 5)
  Ilość uchwał podjętych przez Radę Miasta Żory w roku:
  2014 – 125 uchwał
  2015 – 151 uchwał,
  2016 – 146 uchwał.
  Pyt. 6)
  Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  Ad. 6)
  2014 –1
  2015 - 20
  2016 - 25
  2
  Pyt. 7) i 8 )
  Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
  Ad. 7) i 8)
  W Żorach utworzono Młodzieżową Radę Miasta i Żorską Radę Seniorów
  Pyt. 9) i 10)
  Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  Ad. 9) i 10)
  W gminie nie występuje fundusz sołecki.
  Pyt. 11)
  Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
  Ad. 11)
  W gminie nie występuje budżet obywatelski w tej formie.
  Pyt. 12)
  Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)
  Ad. 12)
  W Żorach mechanizm obywatelskiego współdecydowania o samorządzie wprowadzono już kilka lat temu jako budżet partycypacyjny dla dzielnic. Następnie formułę budżetu obywatelskiego rozszerzono, a mieszkańcom dano także możliwość zgłaszania projektów istotnych w skali całego miasta. Na ten cel z budżetu miasta przekazano w 2014 i 2015 roku po pół miliona złotych. W kolejnym 2016 roku formułę budżetu obywatelskiego zmieniono - mieszkańcy mogli zgłosić projekty niezależnie od ich wartości. Po kilku latach realizacji Budżetu Obywatelskiego w Żorach, przeanalizowaniu jego przebiegu i konsultacjach z radnymi Rady Miasta Żory wyciągnięto wniosek, że zasadne jest powrócenie do jednolitego Żorskiego Budżetu Obywatelskiego, bez podziału na część ogólnomiejską oraz dzielnicową. Z doświadczeń wynika, że w żorskich warunkach najlepiej sprawdziła się formuła decydowanie o podziale środków bezpośrednio w dzielnicach i to ona jest kontynuowana.
  O kwocie przeznaczonej na ten cel decyduje się za pośrednictwem uchwały budżetowej Rada Miasta Żory. Obecnie wynosi ona 80 tysięcy złotych dla każdej z dzielnic.
  Organizowane są czyli spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic, podczas których można poznać dokładne zasady funkcjonowania ŻBO, zgłosić inicjatywę oraz zagłosować na wybrany projekt.
  Pyt. 13)
  Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  Ad. 13)
  2014 – 500 000 zł
  2015 – 500 000 zł
  2016 – kwota nieokreślona, mieszkańcy mogli wybrać dowolną inwestycję. Zwyciężyła przebudowa basenu otwartego w dzielnicy Rój, która realizowana jest etapowo przez kilka lat.

  Z poważaniem,

  Anna Ujma
  Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu
  tel.: +48 606 991 297 | +48 32 43 48 229
  email: {{ email }}

  Urząd Miasta Żory
  Al. Wojska Polskiego 25,
  tel.: +48 32 43 48 200 | fax: +48 32 43 51 215
  email: {{ email }} | www.zory.pl
  FB: www.facebook.com/miasto.zory/

  --- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: Sat, 02 Dec 2017 22:40:05 -0000
  Nadawca: {{ email }}
  Odpowiedź-Do: {{ email }}
  Adresat: {{ email }}

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:BRM - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - TAK
  ED - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  BRM - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  BRM - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  BRM - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) – TAK
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - TAK
  FB - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  FB - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - NIE
  BPKS- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  BPKS - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • logo4.jpg
 • Sprostowanie informacji przekazanych przez Urząd Miasta Żory przez Żory

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Grupa Działamy prowadzi w Żorach działania związane m.in. z
  wprowadzeniem w mieście partycypacji społecznej, czyli konsultowaniem przez
  władze miasta bezpośrednio z mieszkańcami Żor ważnych dla mieszkańców spraw
  i współdecydowania przez mieszkańców o przyszłości, rozwoju miasta, w tym o
  zmianach w przestrzeni publicznej. Od połowy 2016 roku prowadzimy
  monitoring władz miasta Żory, ze zdziwieniem przeczytaliśmy odpowiedź p.
  Anny Ujmy na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2
  grudnia 2017 roku odnośnie przeprowadzonych z mieszkańcami konsultacji.
  Otóż p. Anna Ujma, reprezentując organ wykonawczy Gminy Miejskiej Żory nie
  udostępniła poprawnej informacji publicznej na wniosek w pkt. 6 o
  udzielenie: "informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
  mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016". W tym okresie władze
  miasta nie przeprowadziły z mieszkańcami Żor na podstawie Uchwały Rady
  Miasta Żory Nr 227/XXI/08 z 24.04.2008 r. ani jednej konsultacji. Można to
  sprawdzić w BIP Żory pod linkiem: http://www.bip.zory.pl/?c=11024
  Wszystkie wymienione w odpowiedzi na Państwa wniosek konsultacje były
  przeprowadzone TYLKO i WYŁĄCZNIE z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie. Tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami
  pozarządowymi reguluje zupełnie inna uchwała Rady Miasta Żory - Uchwała
  Rady Miasta Żory Nr 570/LII/10 RADY MIASTA ŻORY z dnia 30.09.2010r.
  dostępna pod tym linkiem: http://www.bip.zory.pl/?c=12710

  Także w opisie mechanizmu Budżetu Obywatelskiego nie udzielono poprawnej
  informacji publicznej. Udostępniono Państwu informację publiczną:
  "Organizowane są czyli spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic,
  podczas których można poznać dokładne zasady funkcjonowania ŻBO, zgłosić
  inicjatywę oraz zagłosować na wybrany projekt". Wyjaśniamy, że w omawianym
  okresie nie zorganizowano ani jednego spotkania z mieszkańcami w sprawie
  ŻBO. Decyzję o sposobie wydatkowania kwot pozostających w dyspozycji
  jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Żory podejmują w drodze uchwały Rady
  Dzielnic bez organizowania osobnym zebrań z mieszkańcami, czy innej formy
  konsultacji. Mieszkańcy Żor nie mogą zgłosić żadnego projektu, a już tym
  bardziej na niego głosować, no chyba że są to mieszkańcy będący
  jednocześnie radnymi dzielnic. Do naszego stowarzyszenia zgłaszają się
  mieszkańcy, którym wręcz odmówiono wstępu na posiedzenie Rady Dzielnicy!

  Informacje powyższe przekazujemy, by wszyscy korzystający z Państwa
  narzędzia mieli jasność co do prawdziwych danych publicznych

  Pozdrawiamy

  Dariusz Kos
  Grupa Działamy
  stowarzyszenie zwykłe