Instytucja: SIERADZ

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIERADZ

  Witam!

  List na adres "um@umsieradz.pl" datowany 9 stycznia 2018 (08:01:20),
  został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
  um@umsieradz.pl odpowie w najbliższym czasie.

  The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeń

  Załączniki

 • UM Sieradz - odpowiedź organizacje przez SIERADZ

  W odpowiedzi na pismo z dnia 09.01.2018 roku, nr 798, przekazuję
  następującą odpowiedź:

  Ad1. Tak.
  http://sieradz.eu/sites/default/files/pliki/organizacje_pozarzadowe/program_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2018_r.pdf
  Ad2. Nie
  Ad3. Nie
  Ad4. Nie
  Ad5. Odpowiedź do dnia 26.01.2018
  Ad.6 j.w
  AD7. Tak
  Ad.8 Nie
  Ad.9 NIe
  Ad.10 Nie
  Ad.11 Nie
  Ad.12 Nie
  Ad.13 Nie dotyczy

  Brakujące informacje zostaną przekazane tą samą drogą jako mail
  uzupełniający do 26 stycznia 2018 roku, ze względu na konieczności
  zebrania informacji.

  --
  Serdecznie pozdrawiam
  specjalista w Wydziale
  Promocji i Rozwoju
  Urzędu Miasta Sieradza
  Żanetta Marzuchowska
  tel. 504 059 595

 • UM Sieradz - odpowiedź organizacje przez SIERADZ

  W odpowiedzi na pismo z dnia 09.01.2018 roku, nr 798, przekazuję
  następującą odpowiedź:

  Ad1. Tak.
  http://sieradz.eu/sites/default/files/pliki/organizacje_pozarzadowe/program_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2018_r.pdf
  Ad2. Nie
  Ad3. Nie
  Ad4. Nie
  Ad5.2014 -96, 2015 - 104, 2016 - 83
  Ad.6 Odpowiedź w tym zakresie zostanie przekazana do 11.02.2018 roku, ze
  względu na konieczność zebrania informacji z różnych wydziału i ze
  względu na nieobesność niektórych kierowników.
  AD7. Tak
  Ad.8 Nie
  Ad.9 NIe
  Ad.10 Nie
  Ad.11 Nie
  Ad.12 Nie
  Ad.13 Nie dotyczy
  --
  Serdecznie pozdrawiam

  Żanetta Marzuchowska
  tel. 504 059 595