Instytucja: 

DĘBNO

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź Dębno przez DĘBNO

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  Watchdog Polsk

  Dębno, 11.01.2018r.

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09
  stycznia 2018 roku Burmistrz Dębna przekazuje w/w informacje:

  Lp.

  pytanie

  odpowiedź

  1

  Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

  nie

  2

  Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego

  nie

  3

  Czy powołano w gminie radę oświatowa (art. 78 ust 1 Prawa oświatowego)

  W Gminie Dębno nie powołano rady oświatowej na podstawie art. 78 ust 1
  ustawy Prawo oświatowe

  4

  Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami

  Uchwała w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami
  http://www.bip.debno.com.pl/strony/6109.dhtml

  5

  Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016

  2014 - 79 uchwał

  2015 - 122 uchwały

  2016 - 95 uchwał.


  Informacje o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach

  Informacja o konsultacjach społecznych w poszczególnych latach
  http://www.bip.debno.com.pl/strony/menu/66.dhtml

  6

  2014

  1 - konsultacja projektu uchwały
  w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych
  w Gminie Dębno na rok 2014

  2015

  1 - konsultacja projektu uchwały
  w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych
  w Gminie Dębno na rok 2015

  2016

  1 - konsultacja projektu uchwały
  w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych
  w Gminie Dębno na rok 2016

  7

  Czy utworzono młodzieżową radę gminy

  uchwała Rady Miejskiej w Dębnie nr XV/101/2011 z dnia 29.IX.2011r

  8

  Czy utworzono gminną radę seniorów

  uchwała Rady Miejskiej Dębna nr XLIII/280/2017 z dnia 4.VII.2017 r.

  9

  Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki

  nie

  10

  Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego

  nie

  11

  Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski

  Uchwała w sprawie funkcjonowania budżetu obywatelskiego
  http://www.bip.debno.com.pl/strony/menu/74.dhtml

  12

  Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję
  prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej
  formie realizowany jest budżet obywatelski

  nie

  13

  Jaka była kwota budżetu obywatelskiego w poszczególnych latach

  Budżet obywatelski funkcjonuje od 2014 r. (pierwszy wydatek w roku 2015)
  kwota od początku BO wynosi 300 000 zł.

  Z wyrazami szacunku

  Anna Szymczyk

  Sekretarz Gminy Dębno

  t. (+48) 95 760 30 02 do 04 (w. 102)

  f. +(48) 95 760 20 30

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Urząd Miejski w Dębnie

  ul. J. Piłsudskiego 5

  74-400 Dębno

  <http://www.debno.pl/> www.debno.pl

  ZUH-2K-RGB

  Dołącz do nas na <https://www.facebook.com/debno.gmina?ref=ts&fref=ts>
  facebooku!

  Załączniki

  • image001_5ThZDBx.png