Instytucja: 

ŁĘKA OPATOWSKA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁĘKA OPATOWSKA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: 2018-01-30 21:49

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018 - Gmina Łęka Opatowska przez ŁĘKA OPATOWSKA

  OR.1431.4.2018

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.01.2018r. informuję co następuje:

  - W Gminie Łęka Opatowska nie funkcjonuje uchwała dot. trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej

  - Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

  - Nie powołano rady oświatowej

  - W Gminie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (Uchwała Nr XXXIX/181/2006 Rady Gminy Łęka
  Opatowska z dnia 28.04.2006r.) - w załączeniu

  - Liczba przyjętych przez Radę Gminy Łęka Opatowska uchwał: w 2014r. -
  44 uchwały, w 2015r. - 61 uchwał, w 2016r. - 79 uchwał

  - W latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji społecznych z
  mieszkańcami

  - Nie utworzono młodzieżowej rady gminy

  - Nie utworzono gminnej rady seniorów

  - W Gminie wyodrębniono fundusz sołecki, na mocy uchwały Nr
  XLVII/217/2014 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27.03.2014r. link do
  strony: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?a=3743

  - Organ wykonawczy - Wójt Gminy Łęka Opatowska nie wydał zarządzeń w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego

  - W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)

  - Nie funkcjonuje budżet obywatelski

  - Kwota budżetu obywatelskiego - nie dotyczy.

  Z poważaniem
  Małgorzata Gąszczak
  Sekretarz Gminy

  --
  Małgorzata Gąszczak
  Sekretarz Gminy Łęka Opatowska
  ul. Akacjowa 4
  63-645 Łęka Opatowska
  tel. 62 78 14 523

  Załączniki