Instytucja: 

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 30.01.2018 21:49

  odczytano w dniu 31.01.2018 10:00.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 roku o udostępnienie
  informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie
  do informacji publicznej informuję, że:

  Ad 1. W Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski obowiązuje Uchwała nr IV/25/2015
  Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w
  sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
  realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


  <http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/E454A
  73723994D0581042ACBA1F1B063.doc>
  http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/E454A7
  3723994D0581042ACBA1F1B063.doc

  Ad 2. W dniu 31 marca 2011 r. Uchwałą Nr VI/55/2011 Rada Miejska Ostrowa
  Wielkopolskiego określiła tryb powołania członków oraz sposób organizacji i
  tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Oficjalne
  wręczenie nominacji miało miejsce w ostrowskim Ratuszu 7 czerwca 2011 r., a
  pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 28
  czerwca 2011 roku. Obecnie działa Rada III kadencji.

  Ad 3. W Ostrowie Wielkopolskim nie powołano rady oświatowej.

  Ad 4. W Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski obowiązuje Uchwała Nr
  XXXI/358/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017
  roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
  mieszkańcami Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.


  <http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/CE709
  FB3B5AE4D47B7EA13165415A9BC.doc>
  http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/CE709F
  B3B5AE4D47B7EA13165415A9BC.doc

  Ad 5. W 2014 r. podjęto 127 uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,

  w 2015 r. podjęto 173 uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,

  w 2016 r. podjęto 150 uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

  Ad 6. W 2014 r. przeprowadzono 6 konsultacji społecznych z mieszkańcami
  miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

  w 2015 r. przeprowadzono 6 konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta
  Ostrowa Wielkopolskiego,

  w 2016 r. przeprowadzono 6 konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta
  Ostrowa Wielkopolskiego.

  Ad 7. Młodzieżową Radę Miejską powołano Uchwałą Nr XXXVIII/464/2017 Rady
  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 października 2017 roku w sprawie
  Młodzieżowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

  Ad 8. Gminną Radę Seniorów powołano Uchwałą Nr L/483/2014/ Rady Miejskiej
  Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2016 roku w sprawie utworzenia
  Gminnej Rady Seniorów.

  Ad 9. W Ostrowie Wielkopolskim nie utworzono funduszu sołeckiego.

  Ad 10. Ostrowski Budżet Obywatelski jest realizowany w formie konsultacji
  społecznych na podstawie Zarządzenia nr 1965/VII/2017 Prezydenta Miasta
  Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
  na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego konsultacji społecznych
  dotyczących Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.


  <http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Zarzadzenia/3
  363F22FA8214789AE939C1EB5F6147C.doc>
  http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Zarzadzenia/33
  63F22FA8214789AE939C1EB5F6147C.doc

  Ad 11. Pierwsza edycja Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego odbyła się w 2015
  roku. W roku 2015 i 2016 kwota na realizacje zwycięskich zadań w ramach
  Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego wynosiła 1 000 000 zł.

  Dominika Szumniak

  Biuro Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

  Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

  al. Powstańców Wielkopolskich 18

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. (62) 58-22-321