Instytucja: 

BOLESŁAW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • (bez tematu) przez BOLESŁAW

  Urząd Gminy w Bolesławiu w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej informuje, że:
  1. Nie ma uchwały, dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  2. Nie powołano gminnej rady działalności pożytku publicznego .
  3. Nie powołano gminnej rady oświatowej.
  4. Nie ma uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami.
  5. Liczba podjętych uchwał przez radę w posazczególnych latach:
  - 2014r. - 62 uchwały
  - 2015r. - 67 uchwał
  - 2016r. - 53 uchwały.
  6. Nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016.
  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
  9. Nie wyodrębniano w gminie funduszu sołeckiego.
  10. Link do zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie – nie dotyczy.
  11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
  Dwa pozostałe pytania – nie dotyczy.

  Z poważaniem
  Aneta Ziemian

 • (bez tematu) przez BOLESŁAW

  Urząd Gminy w Bolesławiu w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej informuje, że:
  1. Nie ma uchwały, dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  2. Nie powołano gminnej rady działalności pożytku publicznego .
  3. Nie powołano gminnej rady oświatowej.
  4. Nie ma uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami.
  5. Liczba podjętych uchwał przez radę w posazczególnych latach:
  - 2014r. - 62 uchwały
  - 2015r. - 67 uchwał
  - 2016r. - 53 uchwały.
  6. Nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016.
  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
  9. Nie wyodrębniano w gminie funduszu sołeckiego.
  10. Link do zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie – nie dotyczy.
  11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
  Dwa pozostałe pytania – nie dotyczy.

  Z poważaniem
  Aneta Ziemian

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOWP

  Załączniki

  • OR-1431-4-2018.pdf