Instytucja: 

IWKOWA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Automatyczna odpowiedź (Wniosek o udostępnienie informacji publicznej) przez IWKOWA

  <div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
  <div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
  <div><strong><span style="font-size: large;">Urząd Gminy w Iwkowej informuje że adres e-mail uległa zmianie.</span></strong></div>
  <div><strong><span style="font-size: large;"><br /></span></strong></div>
  <div><strong><span style="font-size: large;">wiadomości proszę przysyłać na adres</span></strong></div>
  <div><strong><span style="font-size: large;"><span style="color: #3366ff;">{{ email }}</span></span></strong></div>
  <div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</div>
  </span></div>
  </span></div>

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IWKOWA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 09.01.2018 08:02

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o09.01.2018 08:29

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Udostępnienie informacji przez IWKOWA

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku lub łącza:
  Udostępnienie informacji

  Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić obsługę załączników.

  Załączniki

  • Udostępnienie_informacji.docx
 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IWKOWA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 09.01.2018 07:56

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o09.01.2018 08:29

 • Automatyczna odpowiedź (Wniosek o udostępnienie informacji publicznej) przez IWKOWA

  <div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
  <div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
  <div><strong><span style="font-size: large;">Urząd Gminy w Iwkowej informuje że adres e-mail uległa zmianie.</span></strong></div>
  <div><strong><span style="font-size: large;"><br /></span></strong></div>
  <div><strong><span style="font-size: large;">wiadomości proszę przysyłać na adres</span></strong></div>
  <div><strong><span style="font-size: large;"><span style="color: #3366ff;">{{ email }}</span></span></strong></div>
  <div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</div>
  </span></div>
  </span></div>