Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na pismo z dnia 09.01.2018 r. przez MOSZCZENICA (woj. małopolskie)

  Witam,
  w odpowiedzi na e-maila z dnia 9 stycznia 2018 r. informuje, że:
  1.W Gminie Moszczenica nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  2.W Gminie Moszczenica nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
  3.W Gminie Moszczenica nie została powołana rada oświatowa.
  4.W Gminie Moszczenica obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
  Link do uchwały: http://moszczenica.bipst.pl/index.php?grupa=38211
  5.Liczba przyjętych uchwał przez Radę Gminy Moszczenica w latach 2014 - 2016
  Rok 2014 - 37
  Rok 2015 - 116
  Rok 2016 - 104
  6.Gmina Moszczenica w latach 2014 - 2016 nie prowadziła konsultacji z mieszkańcami.
  7.W Gminie Moszczenica nie została utworzona młodzieżowa rada gminy.
  8.W Gminie Moszczenica nie została utworzona gminna rada seniorów.
  9.W Gminie Moszczenica wyodrębniono fundusz sołecki.
  Link do uchwały: http://moszczenica.bipst.pl/index.php?grupa=38652
  10. -
  11.W Gminie Moszczenica nie funkcjonuje budżet obywatelski.
  12. -
  13. -

  Pozdrawiam
  Ewa Łągwa
  Podinspektor ds. Kontroli
  Urząd Gminy w Moszczenicy
  ul. Kosowska 1
  97-310 Moszczenica
  tel. 44 616 96 25 wew. 117
  Ewa.Lagwa@moszczenica.eu
  www.moszczenica.pl<http://www.moszczenica.pl>
  [http://moszczenica.pl/upload/herb.gif]
  Moszczenica - Najbardziej Innowacyjna Gmina w Polsce*
  ________________________________
  *według rankingu Rzeczpospolitej 2011