Instytucja: 

BĘDZIN

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BĘDZIN

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: um@um.bedzin.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: 2017-12-02 23:39

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2.12.2017 przez BĘDZIN

  Będzin, dnia 18.12.2017r.

  BOIN.1431.131.2017

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  2.12.2017 roku przekazuję odpowiedzi w odniesieniu do pytań przypisanych
  do kolejnych myślników:

  ad.1 Uchwała LVI/976/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 września 2010
  roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  http://bedzin.bip.info.pl/dokument.php?iddok=3670&idmp=239&r=r

  ad.2 Tak

  ad.3 Nie powołano

  ad.4 Nie

  ad.5 Rok 2014 - 116
  Rok 2015 - 108
  Rok 2016 - 101

  ad.6 Rok 2014 -
  Rok 2015 -
  Rok 2016 -

  ad.7 Tak

  ad.8 UCHWAŁĄ NR XXVIII/219/2016 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA Z DNIA 21 GRUDNIA
  2016 ROKU POWOŁANO Będzińską Radę Seniorów ORAZ NADANO JEJ STATUT.

  AD.9 NIE. GMINA BĘDZIN JEST GMINĄ MIEJSKĄ.

  AD.10 NIE

  AD. 11 NIE

  AD.12 NIE

  AD.13 NIE

  --
  Urząd Miejski w Będzinie
  Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
  tel. 32 267-92-08

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2.12.2017 przez BĘDZIN

  Będzin, dnia 18.12.2017r.

  BOIN.1431.131.2017

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  2.12.2017 roku przekazuję odpowiedzi w odniesieniu do pytań przypisanych
  do kolejnych myślników:

  ad.1 Uchwała LVI/976/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 września 2010
  roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  http://bedzin.bip.info.pl/dokument.php?iddok=3670&idmp=239&r=r

  ad.2 Tak

  ad.3 Nie powołano

  ad.4 Nie

  ad.5 Rok 2014 - 116
  Rok 2015 - 108
  Rok 2016 - 101

  ad.6 Rok 2014 - 2
  Rok 2015 - 7
  Rok 2016 - 8

  ad.7 Tak

  ad.8 UCHWAŁĄ NR XXVIII/219/2016 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA Z DNIA 21 GRUDNIA
  2016 ROKU POWOŁANO Będzińską Radę Seniorów ORAZ NADANO JEJ STATUT.

  AD.9 NIE. GMINA BĘDZIN JEST GMINĄ MIEJSKĄ.

  AD.10 NIE

  AD. 11 NIE

  AD.12 NIE

  AD.13 NIE

  Z poważaniem
  Jacek Trześniewski
  Pełnomocnik ds. OIN/ABI

  Urząd Miejski w Będzinie
  Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
  tel. 32 267-92-08