Instytucja: 

SZYDŁÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Gmina Szydłów - odpowiedź przez SZYDŁÓW

  Szydłów, dnia 14 lutego 2018 r.

  *STOWARZYSZENIE SIEĆ OBYWATELSKA WATCHDOG POLSKA.*

  W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 30.01.2018 r. Gmina Szydłów
  przekazuje następujące informacje:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów

  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy

  lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www

  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - *NIE*,

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e

  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)-

  *NIE*,

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)-

  *NIE*,

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania

  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie

  gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)

  BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - *TAK *

  http://www.szydlow.bip.jur.pl/dokumenty/2003_statut_z4.doc,

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych

  latach 2014-2016.

  *2014 – 66,*

  *2015 – 90,*

  *2016 – 78.*

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami

  w poszczególnych latach 2014-2016.

  *2014 - 1, 2015 - 1, 2016 – 1.***

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy

  o samorządzie gminnym)- *NIE*,

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie

  gminnym)- *NIE*,

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy

  o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony

  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała

  o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to

  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna

  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie

  funduszu sołeckiego - *TAK* - http://www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/1513,

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku

  z realizacją funduszu sołeckiego w gminie:

  http://www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/1598 ,
  http://www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/2126,

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany

  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie

  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez

  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony

  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie

  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego

  (partycypacyjnego)- *NIE*,

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)

  w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,

  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski

  (partycypacyjny)- *nie dotyczy,*

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)

  w poszczególnych latach 2014-2016 - *nie dotyczy.*

  Z poważaniem - Janusz Sowa - sekretarz Gminy Szydłów