'

Instytucja: Tarnów

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Tarnów

  Twoja wiadomość

  Do: umt@umt.tarnow.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 08:02

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:16.

 • Urząd Miasta Tarnowa przez Tarnów

  Tarnów, dnia 23 stycznia 2018 r.
  WOR-ROR.1431.9.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowa 22/2
  02-605 Warszawa

  W związku z Państwa wnioskiem, który wpłynął do Urzędu Miasta Tarnowa w dniu
  9 stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie art.
  13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
  publicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.), informuję, iż ze
  względu na obszerny zakres danych zawartych we wniosku odpowiedź zostanie
  udzielona Państwu w terminie do dnia 16 lutego 2018 r.

  Z poważaniem
  Iwona Bieńkowska
  Główny Specjalista
  Wydział Organizacyjny
  Urząd Miasta Tarnowa

 • Urząd Miasta Tarnowa przez Tarnów

  Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia
  2018 r. - wersja podpisana i edytowalna oraz skan uchwały.

  Z poważaniem
  Iwona Bieńkowska
  Główny Specjalista
  Wydział Organizacyjny
  Urząd Miasta Tarnowa

  Tarnów, dnia 23 stycznia 2018 r.
  WOR-ROR.1431.9.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowa 22/2
  02-605 Warszawa

  W związku z Państwa wnioskiem, który wpłynął do Urzędu Miasta Tarnowa w dniu
  9 stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie art.
  13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
  publicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.), informuję, iż ze
  względu na obszerny zakres danych zawartych we wniosku odpowiedź zostanie
  udzielona Państwu w terminie do dnia 16 lutego 2018 r.

  Z poważaniem
  Iwona Bieńkowska
  Główny Specjalista
  Wydział Organizacyjny
  Urząd Miasta Tarnowa

  Załączniki