Instytucja: 

SKÓRCZ

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Your email requires verification verify#j7EUmg1ysRSuHufy57n32-1517345522) przez SKÓRCZ

  The message you sent requires that you verify that you
  are a real live human being and not a spam source.

  To complete this verification, simply reply to this message and leave
  the subject line intact or click the link below:

  http://www.skorcz.pl/cgi-sys/bxd.cgi?a={{ email }}&id=j7EUmg1ysRSuHufy57n32-1517345522

  The headers of the message sent from your address are shown below:

  From {{ email }} Tue Jan 30 21:52:02 2018
  Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl ([185.70.38.12]:17939)
  by whm-01.i.media.pl with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256)
  (Exim 4.89_1)
  (envelope-from <{{ email }}>)
  id 1egcsp-0002Sg-Al
  for {{ email }}; Tue, 30 Jan 2018 21:52:02 +0100
  Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
  by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 3zWJSl0grbz6Q9gg
  for <{{ email }}>; Tue, 30 Jan 2018 20:51:19 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
  s=emaillabs; t=1517345479; bh=GS2H5S+54hZQdMW+nGmcD8rvXPs=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=Xl40LlquGXiftBBNKjvBtgPvUzzy5iyN1BpvD08svm1/5DojZ+Bm6jESFnWyR+io6
  n+XCskxgoe9mkNl8in4bvY1uSjplaSSc/dhkbEL0lXRcTiAVdRAB6YNFq18hTNUS4n
  VCQ1jB29VEGuXQq3QE4cKZ7LMiMJgA9alt0rml3U=
  Received: from localhost (localhost [IPv6:::1])
  by urszula.ptr.jawne.info.pl (SMTP) with ESMTP id C57CA9EFA7
  for <{{ email }}>; Tue, 30 Jan 2018 21:51:18 +0100 (CET)
  Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
  MIME-Version: 1.0
  Content-Transfer-Encoding: 8bit
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_udost=C4=99pnienie_informacji_publicznej?=

 • Informacja publiczna - 09 przez SKÓRCZ

  W załączeniu przekazujemy udzieloną informację publiczną.

  Urząd Miejski w Skórczu

  Wojciech Wierzbowski

  Załączniki

  • udzielenie_informacji_-_09.pdf
 • Udostępnienie informacji publicznej przez SKÓRCZ

  Informuję , że stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do
  informacji publicznej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz1764 ze zmianami )
  powiadamiam o braku możliwości udostępnienia informacji w wyznaczonym
  terminie, jednocześnie wyznaczam nowy termin na rozpatrzenie wniosku,
  wskazując dzień 26 lutego 2018 roku.

  Urząd Miejski w Skórczu

  Wojciech Wierzbowski