Instytucja: 

WYSZKI

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WYSZKI

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 30.01.2018 21:51

  odczytano w dniu 31.01.2018 07:15.

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WYSZKI

  Wyszki, 1.02.2018 r.

  Or.1431.7.2018

  Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30 stycznia 2018 r. o udzielenie informacji publicznej informuję:

   W Gminie Wyszki obowiązuje uchwał dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) <http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2010/3021/> http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2010/3021/;

   nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

   nie powołano rady oświatowej;

   w przypadku konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych każdorazowo jest podejmowana uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji w konkretnej sprawie uchwały są dostępne na <http://www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl/index.php?dz=4&id=12311> http://www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl/index.php?dz=4&id=12311;

   w latach 2014-2016 Rada Gminy Wyszki podjęła następującą ilość uchwał: 2014 – 86, 2015 – 71, 2016 – 87;

   przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami: 2014 – 1, 2015 – 4, 2016 – 8;

   Młodzieżową Radę Gminy Wyszki utworzono w 2014 roku;

   nie utworzono rady seniorów;

   w budżecie gminy nie wyodrębniono funduszu sołeckiego;

   w Gminie Wyszki nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Tadeusz Wielanowski – Sekretarz Gminy

  --

  Urząd Gminy Wyszki

  17-132 Wyszki

  ul. Piórkowska 2

  tel. 85 7305890

  fax 85 7305899