Instytucja: 

CISEK

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CISEK

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Ul. Ursynowska 22/2 WARSZAWA

  Odpowiadając na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam w załączeniu stosowną informację:

  * NIE obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  * NIE utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  * NIE powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  * NIE obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  * informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  2016 – 56 uchwał,
  2015 – 56 uchwał,
  2014 – 65 uchwał,

  * informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016:
  2016 – 2 konsultacje
  2015 – 1 konsultacja
  2014 – 1 konsultacja

  * TAK, utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), link w BIP-ie: <http://bip.cisek.pl/download/attachment/5486/uchwala-rg-xii-53-2007.pdf> http://bip.cisek.pl/download/attachment/5486/uchwala-rg-xii-53-2007.pdf

  * NIE utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  * TAK, wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), link w BIP-ie: <http://bip.cisek.pl/download/attachment/10387/uchwalav3120152015-03-30.pdf> http://bip.cisek.pl/download/attachment/10387/uchwalav3120152015-03-30.pdf

  * link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie:
  - otwórz załączony plik Fundusz_Sołecki_2016.7z
  - otwórz załączony plik Fundusz_Sołecki_2017.7z

  * w gminie NIE funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny),

  * brak form realizacji budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  * brak kwot budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Z up. Wójta

  Jerzy Groeger
  Sekretarz Gminy

  URZĄD GMINY CISEK
  ul. Planetorza 52
  47-253 CISEK

  <wlmailhtml:www.cisek.pl> www.cisek.pl

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}
  tel. faks: +48 77 487 11 40

  Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się,
  czy jest to konieczne. Proszę pomyśl o środowisku.

  Załączniki

  • image001_UoO6dN6.png
  • Fundusz_Sołecki_2016.7z
  • Fundusz_Sołecki_2017.7z
 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CISEK

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:16.