Instytucja: 

LUBOWIDZ

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOWIDZ

  Dzień Dobry,
  W załączeniu przesyłam informacje. Proszę o potwierdzenie otrzymania
  wiadomości.

  Z poważaniem
  Monika Kotłowska
  Sekretarz Gminy Lubowidz

  ----- Oryginalna wiadomość -----

  Od: skarbnik uglubowidz.home.pl <{{ email }}>
  Do: {{ email }}
  Data: 2018-02-01 11:49
  Temat: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  -------- Oryginalna wiadomość --------Od:
  {{ email }}:
  {{ email }}: 30 stycznia 2018 o 21:52Temat:
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznejStowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:czy
  obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
  19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
  dostępna ta uchwała,czy utworzono gminną radę działalności pożytku
  publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie),czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego),czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,informacji o liczbie
  przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,informacji o
  liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach
  2014-2016,czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2
  ustawy o samorządzie gminnym),czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki
  (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o
  wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
  obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;
  jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym
  dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na
  wyodrębnienie funduszu sołeckiego,link do obowiązujących zarządzeń organu
  wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),jeżeli w gminie funkcjonuje budżet
  obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
  konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany
  jest budżet obywatelski (partycypacyjny),jaka była kwota budżetu
  obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.Wnosimy
  o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres
  {{ email }} Osowski, Bartosz Wilk -
  członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji--Sieć Obywatelska
  Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawatel: 22 844 73 55 | fax:
  22 207 24
  09www.siecobywatelska.plwww.watchdogportal.plwww.funduszesoleckie.plwww.informacjapubliczna.orgNIP 526282872KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st.
  Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • OiK.1431.1.2.2018.pdf
 • Prośba o potwierdzenie Fwd: Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOWIDZ

  Ponownie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

  ----- Oryginalna wiadomość -----

  Od: {{ email }} <{{ email }}>
  Do: {{ email }}
  Data: 2018-02-06 11:27
  Temat: Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Dzień Dobry,
  W załączeniu przesyłam informacje. Proszę o potwierdzenie otrzymania
  wiadomości.

  Z poważaniem
  Monika Kotłowska
  Sekretarz Gminy Lubowidz

  ----- Oryginalna wiadomość -----

  Od: skarbnik uglubowidz.home.pl <{{ email }}>
  Do: {{ email }}
  Data: 2018-02-01 11:49
  Temat: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  -------- Oryginalna wiadomość --------Od:
  {{ email }}:
  {{ email }}: 30 stycznia 2018 o 21:52Temat:
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznejStowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:czy
  obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
  19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
  dostępna ta uchwała,czy utworzono gminną radę działalności pożytku
  publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie),czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego),czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,informacji o liczbie
  przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,informacji o
  liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach
  2014-2016,czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2
  ustawy o samorządzie gminnym),czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki
  (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o
  wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
  obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;
  jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym
  dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na
  wyodrębnienie funduszu sołeckiego,link do obowiązujących zarządzeń organu
  wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),jeżeli w gminie funkcjonuje budżet
  obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
  konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany
  jest budżet obywatelski (partycypacyjny),jaka była kwota budżetu
  obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.Wnosimy
  o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres
  {{ email }} Osowski, Bartosz Wilk -
  członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji--Sieć Obywatelska
  Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawatel: 22 844 73 55 | fax:
  22 207 24
  09www.siecobywatelska.plwww.watchdogportal.plwww.funduszesoleckie.plwww.informacjapubliczna.orgNIP 526282872KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st.
  Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • OiK.1431.1.2.2018.pdf