Instytucja: 

GOGOLIN

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOGOLIN

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyła się poniższe informacje:
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  -- Nie,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  -- Nie,
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  -- Nie,
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  -- Tak; http://bip.gogolin.pl/6494/251/uchwaly-rady-miejskiej-w-gogolinie-2014-2018.html; Uchwała Nr XXIX_259_2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Gogolin.pdf,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  -- 2014 rok – 122 uchwały,
  -- 2015 rok – 118 uchwał,
  -- 2016 rok – 116 uchwał,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  -- w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  -- Tak,
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  -- Tak,
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  -- Tak, http://bip.gogolin.pl/237/251/uchwaly-rady-miejskiej-w-gogolinie-2010-2014.html; Uchwała Nr XLV_413_2014 w sprawie wyobrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  -- załącznik nr 8 do budżetu:
  --- http://bip.gogolin.pl/10160/12011/budzet-gminy-gogolin-na-2018-rok.html; Uchwała Nr XL_392_2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2014 rok.pdf,
  --- http://bip.gogolin.pl/8817/11786/budzet-gminy-gogolin-na-2017-rok.html; Uchwała Nr XXVIII_244_2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.pdf,
  --- http://bip.gogolin.pl/7854/11610/budzet-gminy-gogolin-na-2016-rok.html; Uchwała Nr XV_131_2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.pdf,
  --- http://bip.gogolin.pl/6599/11427/budzet-gminy-gogolin-na-2015-rok.html; Uchwała Nr IV_12_2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok.pdf,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  -- http://bip.gogolin.pl/8215/zarzadzenia-burmistrza-2016.html; ZARZADZENIE Nr Or.I.0050.94.2016.pdf (w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolin),
  -- http://www.gogolin.pl/9630/bo-2018.html; Budżet Obywatelski Miasta Gogolin 2018.pdf,
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  -- nie dotyczy,
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  -- nie dotyczy; fundusz obywatelski od roku 2017

  Z poważaniem,
  Bogusław Leśkiewicz
  Sekretarz Gminy

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOGOLIN

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyła się poniższe informacje:
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  -- Nie,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  -- Nie,
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  -- Nie,
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  -- Tak; http://bip.gogolin.pl/6494/251/uchwaly-rady-miejskiej-w-gogolinie-2014-2018.html; Uchwała Nr XXIX_259_2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Gogolin.pdf,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  -- 2014 rok – 122 uchwały,
  -- 2015 rok – 118 uchwał,
  -- 2016 rok – 116 uchwał,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  -- w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  -- Tak,
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  -- Tak,
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  -- Tak, http://bip.gogolin.pl/237/251/uchwaly-rady-miejskiej-w-gogolinie-2010-2014.html; Uchwała Nr XLV_413_2014 w sprawie wyobrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  -- załącznik nr 8 do budżetu:
  --- http://bip.gogolin.pl/10160/12011/budzet-gminy-gogolin-na-2018-rok.html; Uchwała Nr XL_392_2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2014 rok.pdf,
  --- http://bip.gogolin.pl/8817/11786/budzet-gminy-gogolin-na-2017-rok.html; Uchwała Nr XXVIII_244_2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.pdf,
  --- http://bip.gogolin.pl/7854/11610/budzet-gminy-gogolin-na-2016-rok.html; Uchwała Nr XV_131_2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.pdf,
  --- http://bip.gogolin.pl/6599/11427/budzet-gminy-gogolin-na-2015-rok.html; Uchwała Nr IV_12_2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok.pdf,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  -- http://bip.gogolin.pl/8215/zarzadzenia-burmistrza-2016.html; ZARZADZENIE Nr Or.I.0050.94.2016.pdf (w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolin),
  -- http://www.gogolin.pl/9630/bo-2018.html; Budżet Obywatelski Miasta Gogolin 2018.pdf,
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  -- nie dotyczy,
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  -- nie dotyczy; fundusz obywatelski od roku 2017

  Z poważaniem,
  Bogusław Leśkiewicz
  Sekretarz Gminy