Instytucja: MAŁKINIA GÓRNA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MAŁKINIA GÓRNA

  Twoja wiadomość

  Do: poczta@malkiniagorna.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-30 21:52

  odczytano w dniu 2018-01-31 09:03.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MAŁKINIA GÓRNA

  Dzień dobry!

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Edytowalna wersja linków (wg kolejności zamieszczenia ich w piśmie):

  <http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file_contents.php?id=275450>
  http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file_contents.php?id=275450

  <http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file_contents.php?id=275455>
  http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file_contents.php?id=275455

  <http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file_contents.php?id=223481>
  http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file_contents.php?id=223481

  <http://www.malkiniagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=116&strona=1>
  http://www.malkiniagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=116&strona=1;

  <http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file_contents.php?id=268853>
  http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file_contents.php?id=268853

  <https://malkinia.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/do-pobrania>
  https://malkinia.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/do-pobrania

  Pozdrawiam,

  Aneta Liszewska

  inspektor ds. organizacyjno-prawnych

  tel. 29 644 29 95

  Urząd Gminy w Małkini Górnej

  ul. Przedszkolna 1

  07-320 Małkinia Górna

  tel.: (29) 644 80 00

  fax: (29) 74 55 118

  Załączniki