Instytucja: 

KĘDZIERZYN-KOŹLE

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

8

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘDZIERZYN-KOŹLE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 08:03

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:48.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘDZIERZYN-KOŹLE

  Dzień dobry.
  W odstępie 10 minut otrzymałem od Państwa te same 13 pytań, od tych samych osób, które się różnią jedynie mejlem na który mamy odpowiedzieć. W związku z tym dwa pytania:
  1. Czy wnioski te jednak się czymś różnią, jeśli chodzi o pytania, czy też co do meritum są takie same?
  2. Jeśli pytania są takie same, nie będzie dla Państwa kłopotliwe, że potraktuję je jako jeden wniosek, a odpowiadając, po prostu wyślę odpowiedzi jednocześnie na oba wskazane mejle?
  Z poważaniem
  Jarosław Jurkowski
  UM Kędzierzyn-Koźle

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej KM.1431.7.1.2018 przez KĘDZIERZYN-KOŹLE

  Dzień dobry.
  W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z 09.01.2018 roku uprzejmie informuję, że termin udostępnienia zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do inf. publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) zostaje wydłużony do 2 miesięcy (do 09.03.2018 r.) ze względu na konieczność przygotowania danych w sposób oczekiwany przez wnioskodawcę.
  Z poważaniem
  Jarosław Jurkowski
  UM Kędzierzyn-Koźle

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej KM.1431.7.2.2018 przez KĘDZIERZYN-KOŹLE

  Dzień dobry.
  W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z 09.01.2018 roku uprzejmie informuję, że termin udostępnienia zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do inf. publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) zostaje wydłużony do 2 miesięcy (do 09.03.2018 r.) ze względu na konieczność przygotowania danych w sposób oczekiwany przez wnioskodawcę.
  Z poważaniem
  Jarosław Jurkowski
  UM Kędzierzyn-Koźle

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej KM.1431.7.1.2014 przez KĘDZIERZYN-KOŹLE

  Dzień dobry.
  Przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:
  1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała
  W gminie Kędzierzyn-Koźle obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 26 kwietnia 2012 roku Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła uchwałę nr XXI/268/12 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Poniżej linki:
  http://www.kedzierzynkozle.pl/sites/default/files/uchwala_268.pdf
  http://bip.kedzierzynkozle.pl/artykuly/125/inicjatywa-lokalna

  2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
  Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zarządzeniem nr 1123/KOP/2012 15 listopada 2012 roku powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego. Rada została powołana w związku z uchwałą nr XXI/269/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu (http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=200&id=43879) Rada działała tylko jedną kadencję. Po upływie kadencji nie powołano nowych członków.

  3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)
  Nie.

  4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała
  Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle nie podjęła odrębnej uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
  Konsultacje z mieszkańcami prowadzone są w ramach:
  1) uchwały nr XXIX/379/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle; http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=200&id=47541
  2) uchwały nr XLV/411/17 z 29 czerwca 2017 r. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie ogłoszenia oraz określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Kędzierzyn-Koźle projektów uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmiany statutów osiedli utworzonych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle; http://bip.kedzierzynkozle.pl/uchwala/2980/uchwala-nr-xlv-412-17

  5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016
  1) w roku 2014:
  a) od stycznia do listopada 2014 r. rada miasta podjęła 149 uchwał (VI kadencja rady miasta),
  b) w grudniu 2014 r. rada miasta podjęła 27 uchwał (VII kadencja rady miasta)
  Razem w 2014 w roku podjęto 176 uchwał
  2) w roku 2015 rada miasta podjęła 166 uchwał
  3) w roku 2016 rada miasta podjęła 158 uchwał

  6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016
  2014 - 7
  2015 - 11
  2016 - 10

  7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
  Tak.

  8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
  Tak.

  9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
  W gminie Kędzierzyn-Koźle nie ma sołectw i nie wyodrębniono funduszu sołeckiego. Na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle tworzono 16 jednostek pomocniczych będących – w myśl nadanych im statutów - osiedlami.

  10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie
  Nie istnieją takie zarządzenia, ponieważ nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.

  11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
  Tak, w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale, do której dostęp można uzyskać pod linkami np.:
  - do treści uchwały pierwotnej:
  http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=200&id=47541,
  - do treści zmian uchwały pierwotnej:
  http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=210&id=48158,
  http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=210&id=63537,
  http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=210&id=67185,
  http://bip.kedzierzynkozle.pl/uchwala/1133/uchwala-nr-xxxiii-285-16,
  http://bip.kedzierzynkozle.pl/uchwala/2980/uchwala-nr-xlv-412-17

  12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)
  W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami.

  13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  Kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 wynosiła odpowiednio:
  - w 2014 r. -1.000.000 zł,
  - w 2015 r. -1.000.000 zł,
  - w 2016 r. - 1.218.034 zł.

  Z poważaniem
  Jarosław Jurkowski
  UM Kędzierzyn-Koźle

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej KM.1431.7.2.2018 przez KĘDZIERZYN-KOŹLE

  Dzień dobry.
  Przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:
  1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała
  W gminie Kędzierzyn-Koźle obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 26 kwietnia 2012 roku Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła uchwałę nr XXI/268/12 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Poniżej linki:
  http://www.kedzierzynkozle.pl/sites/default/files/uchwala_268.pdf
  http://bip.kedzierzynkozle.pl/artykuly/125/inicjatywa-lokalna

  2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
  Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zarządzeniem nr 1123/KOP/2012 15 listopada 2012 roku powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego. Rada została powołana w związku z uchwałą nr XXI/269/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu (http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=200&id=43879) Rada działała tylko jedną kadencję. Po upływie kadencji nie powołano nowych członków.

  3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)
  Nie.

  4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała
  Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle nie podjęła odrębnej uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
  Konsultacje z mieszkańcami prowadzone są w ramach:
  1) uchwały nr XXIX/379/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle; http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=200&id=47541
  2) uchwały nr XLV/411/17 z 29 czerwca 2017 r. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie ogłoszenia oraz określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Kędzierzyn-Koźle projektów uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmiany statutów osiedli utworzonych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle; http://bip.kedzierzynkozle.pl/uchwala/2980/uchwala-nr-xlv-412-17

  5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016
  1) w roku 2014:
  a) od stycznia do listopada 2014 r. rada miasta podjęła 149 uchwał (VI kadencja rady miasta),
  b) w grudniu 2014 r. rada miasta podjęła 27 uchwał (VII kadencja rady miasta)
  Razem w 2014 w roku podjęto 176 uchwał
  2) w roku 2015 rada miasta podjęła 166 uchwał
  3) w roku 2016 rada miasta podjęła 158 uchwał

  6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016
  2014 - 7
  2015 - 11
  2016 - 10

  7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
  Tak.

  8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
  Tak.

  9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
  W gminie Kędzierzyn-Koźle nie ma sołectw i nie wyodrębniono funduszu sołeckiego. Na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle tworzono 16 jednostek pomocniczych będących – w myśl nadanych im statutów - osiedlami.

  10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie
  Nie istnieją takie zarządzenia, ponieważ nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.

  11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
  Tak, w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale, do której dostęp można uzyskać pod linkami np.:
  - do treści uchwały pierwotnej:
  http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=200&id=47541,
  - do treści zmian uchwały pierwotnej:
  http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=210&id=48158,
  http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=210&id=63537,
  http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=210&id=67185,
  http://bip.kedzierzynkozle.pl/uchwala/1133/uchwala-nr-xxxiii-285-16,
  http://bip.kedzierzynkozle.pl/uchwala/2980/uchwala-nr-xlv-412-17

  12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)
  W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami.

  13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  Kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 wynosiła odpowiednio:
  - w 2014 r. -1.000.000 zł,
  - w 2015 r. -1.000.000 zł,
  - w 2016 r. - 1.218.034 zł.

  Z poważaniem
  Jarosław Jurkowski
  UM Kędzierzyn-Koźle

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘDZIERZYN-KOŹLE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:35.