Instytucja: 

LEŚNICA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEŚNICA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 08:03

  odczytano w dniu 2018-01-09 11:41.

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEŚNICA

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku informuję:

  1. w gminie Leśnica nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
  2. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
  3. nie powołano rady oświatowej;
  4. w gminie Leśnica obowiązuje uchwała dot. Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami http://bip.lesnica.pl/1232/2326/uchwala-nr-xxxiii18505-rady-miejskiej-w-lesnicy-z-dnia-08-sierpnia-2005-r-w-sprawie-zasad-i-trybu-przeprowadzenia-konsultacji-z-mieszkancami-miasta-i-gminy-lesnica.html
  5. liczba podjętych przez radę miejską uchwał w roku: 2014 – 70, 2015 – 62, 2016 – 56;
  6. liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016 – 0;
  7. nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
  8. nie utworzono gminnej rady seniorów;
  9. wyodrębniono fundusz sołecki, http://bip.lesnica.pl/4373/2265/uchwala-nr-xxix14917-rady-miejskiej-w-lesnicy-z-dnia-27-marca-2017-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.html
  10. nie wydano zarządzeń związanych z realizacją funduszu sołeckiego
  11. w gminie Leśnica nie funkcjonuje budżet obywatelski;
  12. nie dotyczy,
  13. nie dotyczy

  Pozdrawiam.
  Edyta Gola
  tel. 77 4639858

  Urząd Miejski w Leśnicy
  47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
  el. +48 / 77 / 461 52 81, fax +48 / 77 / 461 53 42
  www.lesnica.pl e-mail: {{ email }}

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEŚNICA

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku informuję:

  1. w gminie Leśnica nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
  2. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
  3. nie powołano rady oświatowej;
  4. w gminie Leśnica obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami http://bip.lesnica.pl/1232/2326/uchwala-nr-xxxiii18505-rady-miejskiej-w-lesnicy-z-dnia-08-sierpnia-2005-r-w-sprawie-zasad-i-trybu-przeprowadzenia-konsultacji-z-mieszkancami-miasta-i-gminy-lesnica.html
  5. liczba podjętych przez radę miejską uchwał w roku: 2014 – 70, 2015 – 62, 2016 – 56;
  6. liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016 – 0;
  7. nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
  8. nie utworzono gminnej rady seniorów;
  9. wyodrębniono fundusz sołecki, http://bip.lesnica.pl/4373/2265/uchwala-nr-xxix14917-rady-miejskiej-w-lesnicy-z-dnia-27-marca-2017-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.html
  10. nie wydano zarządzeń związanych z realizacją funduszu sołeckiego
  11. w gminie Leśnica nie funkcjonuje budżet obywatelski;
  12. nie dotyczy,
  13. nie dotyczy

  Pozdrawiam.
  Edyta Gola
  tel. 77 4639858

  Urząd Miejski w Leśnicy
  47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
  el. +48 / 77 / 461 52 81, fax +48 / 77 / 461 53 42 www.lesnica.pl e-mail: {{ email }}

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEŚNICA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 11:43.