Instytucja: 

FROMBORK

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez FROMBORK

  Frombork, 10.01.2018r.
  S. 1431.4.2018

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 stycznia 2018 roku o udostępnienie
  informacji publicznej uprzejmie informuję, że:
  1. w gminie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie)
  - http://frombork.samorzady.pl/art/id/836;
  2. w gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
  (art. 41e ust.
  1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
  3. w gminie nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego);
  4. w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji
  z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
  - http://frombork.samorzady.pl/art/id/776;
  5. Rada Miejska we Fromborku w 2014 roku przyjęła uchwał 93, 2015 roku -
  98, 2016 roku -82;
  6. w 2014 roku przeprowadzono 2 konsultacje z mieszkańcami, w 2015 roku -
  2, w 2016 roku - 2;
  7. w gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy
  o samorządzie gminnym);
  8. w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym);
  9. w gminie wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
  sołeckim
  - http://frombork.samorzady.pl/art/id/3131;
  10. w gminie nie obowiązują żadne zarządzenia organu wykonawczego,
  wydane
  w związku z realizacją funduszu sołeckiego;
  11. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty;
  12. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu
  o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami;
  13. w poszczególnych latach 2014-2016 w budżecie gminy nie przeznaczono
  środków
  na budżet obywatelski.

  __________________________
  Agnieszka Nawrot-Kopycińska
  Sekretarz Gminy Frombork

  Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
  ul. Młynarska 5a
  14-530 Frombork
  tel. 55 244 06 65

  -----Oryginalna wiadomość-----

  Załączniki

  • Odp._na_wniosek_S.1431.4.2018.pdf
 • Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez FROMBORK

  Frombork, 10.01.2018r.
  S. 1431.4.2018

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 stycznia 2018 roku o udostępnienie
  informacji publicznej uprzejmie informuję, że:
  1. w gminie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie)
  - http://frombork.samorzady.pl/art/id/836;
  2. w gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
  (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie);
  3. w gminie nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego);
  4. w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
  - http://frombork.samorzady.pl/art/id/776;
  5. Rada Miejska we Fromborku w 2014 roku przyjęła uchwał 93, 2015 roku -
  98, 2016 roku -82;
  6. w 2014 roku przeprowadzono 2 konsultacje z mieszkańcami, w 2015 roku -
  2, w 2016 roku - 2;
  7. w gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy
  o samorządzie gminnym);
  8. w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym);
  9. w gminie wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
  sołeckim
  - http://frombork.samorzady.pl/art/id/3131;
  10. w gminie nie obowiązują żadne zarządzenia organu wykonawczego,
  wydane w związku z realizacją funduszu sołeckiego;
  11. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty;
  12. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami;
  13. w poszczególnych latach 2014-2016 w budżecie gminy nie przeznaczono
  środków na budżet obywatelski.
  Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi na wniosek.

  __________________________
  Agnieszka Nawrot-Kopycińska
  Sekretarz Gminy Frombork

  Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
  ul. Młynarska 5a
  14-530 Frombork
  tel. 55 244 06 65

  -----Oryginalna wiadomość-----

  Załączniki

  • Odp._na_wniosek_S.1431.4.2018_bFUJzsN.pdf