Instytucja: 

NAMYSŁÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NAMYSŁÓW

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 09.01.2018 08:03

  odczytano w dniu 09.01.2018 08:10.

 • odpowiedź przez NAMYSŁÓW

  Namysłów, 22.01.2018 r.

  Or.1431.9.2018.AJ

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  9.01.2018 r. uprzejmie informuję, że:

  Ad.1 W gminie obowiązuje uchwała w sprawie przyjęcia ,,Rocznego Programu
  współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"- uchwała Nr
  753/VII/17 z 30.11.2017 r.,

  link
  http://bip.namyslow.eu/download//16519/projekt-uchwaly-07-2017-11-30.pdf.

  Ad.2 W Gminie Namysłów nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  publicznego.

  Ad.3 W Gminie Namysłów nie została powołana rada oświatowa.

  Ad.4 Uchwała XLII/395/10 Rady miejskiej w Namysłowie z dnia 10 listopada
  2010 r.

  Ad.5 Zostało podjętych 597 uchwał od 2014 r. do 2016 r. - od 1/VII/14- do
  597/VII/16.

  Ad.6 Nie jest prowadzony rejestr konsultacji.

  Ad. 7 i 8 Młodzieżowa Rada Miejska oraz Namysłowska Rada Seniorów została
  utworzona 2.04.2015 roku.

  Ad.9 i 10 Linki do uchwał

  http://bip.namyslow.eu/download//8856/36-07-15 2015-02-26.pdf,

  http://bip.namyslow.eu/download//8857/37-07-15 2015-02-26.pdf,

  http://bip.namyslow.eu/download//16913/773-07-17 2017-12-28.pdf- załącznik
  nr 8.

  Ad.11,12,13 Na podstawie art. 30.1 i 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym
  oraz uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Namysłowie na dany rok Burmistrz
  Namysłowa zarządzeniem ustanawia zasady wprowadzenia i zasady realizacji
  budżetu obywatelskiego w danym roku - link:

  http://bip.namyslow.eu/download//12846/594-07-16%202016-12-29.pdf

  http://bip.namyslow.eu/download//13383/%20zarzadzenie-nr-406-vii-17-burmistr
  za-namyslowa-z-dnia-8-lutego-2017-roku.pdf.

  Artur Wlodarczyk

  Zastępca Burmistrza

  Wydział Organizacyjny

  Urząd Miejski w Namysłowie
  ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

  tel. 77 419-03-04, fax 77 410-03-34

  www.namyslow.eu <http://www.namyslow.eu> , www.bip.namyslow.eu
  <http://www.bip.namyslow.eu>

  www.facebook.com/umnamyslow <http://www.facebook.com/umnamyslow>